اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۴۲۹۴ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۲۴۸۴۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۱۱۷۰۰۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۹۶۹۶۷۰ ۰۰۹۸
۹۱۲۱۰۶۹۵۰۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان لاله زار جنوبی ، پاساژ بوشهری ، همکف ، پلک 10

برق و صنعت آریانا 02133994294

تلفن

  • ۳۳۹۹۴۲۹۴ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۲۴۸۴۵ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۱۱۷۰۰۵ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۲۹۶۹۶۷۰ ۰۰۹۸
  • ۹۱۲۱۰۶۹۵۰۷ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان لاله زار جنوبی ، پاساژ بوشهری ، همکف ، پلک 10